Hotline: 0904 529 586

Cung cấp phần mềm kế toán Fast Accouting

Phần mềm kế toán Fast Accounting ra đời từ năm 1997 và liên tục được hoàn thiện và phát triển. Đến nay Fast Accounting đã có trên 15.000 khách hàng trên toàn quốc.
 

Phần mềm kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ gần như là phần mềm quản lý duy nhất, và không chỉ phục vụ công tác kế toán mà còn cung cấp các thông tin quản trị cho ban giám đốc, các cán bộ quản lý. Điều này khác với các doanh nghiệp lớn, thường sử dụng nhiều phần mềm quản lý khác nhau hoặc phần mềm ERP quản trị tổng thể toàn doanh nghiệp.

Từ kinh nghiệm trên 19 năm phát triển và tư vấn ứng dụng cho trên 15.000 khách hàng chúng tôi đã tập trung đầu tư để phần mềm kế toán Fast Accounting giải quyết tốt nhất toán bài toán phục vụ công tác quản trị và tính giá thành, chứ không chỉ đáp ứng tốt các nghiệp vụ kế toán thông thường.

Phần mềm kế toán Fast Accounting cung cấp các báo cáo quản trị rất đa dạng:

    Phân tích số liệu theo thời gian: báo cáo cho nhiều kỳ liên tục, báo cáo số liệu lũy kế, báo cáo số liệu so sánh cùng kỳ khác năm… Các báo cáo này giúp cho người sử dụng có những so sánh về sự thay đổi, xấu đi hay tốt hơn theo thời gian, từ đó đưa ra các đánh giá, các quyết định trong quản trị.


    Phân tích số liệu theo nhiều chiều khác nhau. Ví dụ, báo cáo bán hàng có thể phân tích theo mặt hàng, bộ phận kinh doanh, nhân viên bán hàng, vùng địa lý, nhóm mặt hàng, nhóm khách hàng… Có thể chỉ theo một chiều hoặc đồng thời nhiều chiều trên một báo cáo. Tương tự như vậy, các báo cáo phân tích về chi phí, về dự án, về giá thành… cũng đều được phân tích theo nhiều chiều khác nhau.

Phần mềm kế toán Fast Accounting giải quyết tốt các bài toán giá thành phức tạp khác nhau:

    Với giá thành dự án, công trình xây lắp Fast Accounting có một phân hệ riêng. Chương trình cho phép tập hợp các chi phí không chỉ rõ trực tiếp cho các dự án, công trình và sau đó có thể phân bổ chi phí theo giá thành dự toán, theo giá trị của dự án, theo hệ số và theo số phát sinh tài khoản. Giá vốn có thể kết chuyển dựa theo chi phí dự toán, theo hệ số, theo doanh thu… Phần khai báo tài sản cố định, công cụ dụng cụ sử dụng theo dự án, công trình cũng giúp ích rất nhiều trong việc phân bổ chi phí khấu hao và chi phí ccdc cho các dự án, công trình.


    Phân hệ giá thành sản xuất đưa ra phương án khai báo vừa tổng quát vừa linh động đối với việc tập hợp và phân bổ chi phí. Có thể tính giá thành cho sản phẩm, cho cùng một sản phẩm được sản xuất ở các phân xưởng khác nhau hoặc theo lệch sản xuất/đơn hàng khác nhau… Chi phí có thể tập hợp trực tiếp cho đối tượng tính giá thành hoặc gián tiếp theo phân xưởng, đơn hàng… Việc phân bổ có thể theo định mức, hệ số, theo các yếu tố chi phí khác… Có thể tính giá thành các sản phẩm trung gian trên từng công đoạn…

Phần mềm kế toán Fast Accounting hiện được các khách hàng cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán đánh giá là tốt nhất trên thị trường cho quản trị và tính giá thành.

Phần mềm kế toán Fast Accounting là sản phẩm tốt nhất dành cho tính giá thành và báo cáo quản trị. Được phát triển từ năm 1997 đến nay đã có hơn 15.000 khách hàng. 

Sau đây là bảng giá phần mềm và dịch vụ đào tạo, tư vấn phần mềm kế toán Fast Accounting 

(Bảng giá có hiệu lực từ 3-11-2016 và có thể thay đổi theo chính sách của công ty)

 

 Loại hình doanh nghiệp (2) Giá phần mềm (3) Giá dịch vụ đào tạo, tư vấn (4) Số buổi (2.5h/buổi) 
   Dịch vụ (12 phân hệ) 4.000.000đ  1.500.000đ                        2
   Thương mại (13 phân hệ)  5.000.000đ    2.000.000đ                    2
   Xây lắp (14 phân hệ) 6.000.000đ        2.500.000đ                      3
   Sản xuất (15 phân hệ) 7.000.000đ    3.000.000đ                4

Các lưu ý:

1. Đây là bảng giá cho phần mềm kế toán Fast Accounting đóng gói, không chỉnh sửa và dịch vụ đào tạo tư vấn chuẩn. Đối với các dịch vụ chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu đặc thù cũng như đào tạo thêm xin liên hệ với Hotline của Kế Toán Phong Phú để biết thông tin chi tiết.

2. Cụ thể về các phân hệ của phần mềm theo loại hình doanh nghiệp như sau:

 

 Phân hệ Dịch vụ Thương mại Xây lắp Sản xuất
   1. Hệ thống x x x x
   2. Kế toán tổng hợp x x x x
   3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay x x x x
   4. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu x x x x
   5. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả x x x x
   6. Kế toán hàng tồn kho - x x x
   7. Kế toán TSCĐ x x x x
   8. Kế toán CCLĐ x x x x
   9. Báo cáo chi phí theo khoản mục x x x x
   10. Kế toán dự án, công trình xây lắp x x x x
   11. Kế toán giá thành sản xuất - - - x
   12. Báo cáo quản trị cho các trường tự do x x x x
   13. Báo cáo thuế x x x x
   14. Quản lý hóa đơn x x x x
   15. Thuế thu nhập cá nhân. x x x

x

 

3. Để biết rõ hơn thông tin chi tiết về giá phần mềm kế toán Fast Accounting xin liên hệ với Hotline của Kế Toán Phong Phú.

4. Giá dịch vụ và đào tạo chưa bao gồm chi phí đi lại và lưu trú. Nếu địa điểm đào tạo cách xa VPGD của Kế Toán Phong Phú không quá 15km thì không tính chi phí đi lại và lưu trú, Nếu địa điểm cách xa VPGD Kế Toán Phong Phú trên 15km thì có thể tính thêm chi phí đi lại và lưu trú tùy theo từng trường hợp cụ thể.