Hotline: 0904 529 586

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

CHI TIẾT DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI:

    01. Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu.
    02. Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu.
    03. Làm các thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua/In hóa đơn lần đầu.
    04. Đứng tên nhân viên làm kế toán, kế toán trưởng cho doanh nghiệp.
    05. Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.
    06. Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán.
    07. Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.
    08. Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định.
    09. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm.
    10. Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.
    11. Thực hiện việc giao nhận chứng từ và sổ sách kế toán với cơ quan thuế và quý công ty;
    12. Tư vấn kế toán, thuế, lao động và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp.
    13. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện.
    14. Thông báo cho quý doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

 

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI TẠI KẾ TOÁN PHONG PHÚ

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT SỐ HÓA ĐƠN TỐI ĐA/THÁNG 0 10 20 30 40 50 >50
1. Thương mại và dịch vụ 500 900 1.200 1.500 1.800 2.000

Cộng thêm

20.000đ/hóa đơn

2. Sản xuất và gia công 500 1.300 1.600 2.000 2.300 2.700
3. Thi công và xây lắp 500 1.500 1.900 2.300 2.600 2.900

 

Bảng giá trên bao gồm tư vấn trọn gói cho doanh nghiệp: Về thuế, luật kế toán, luật doanh nghiệp, luật lao động theo quy định.
    * Doanh nghiệp không phải trả chịu thêm khoản phí nào ngoài bảng phí trên của Kế Toán Phong Phú. Chúng tôi không thu thêm phụ phí.
    * Nếu doanh nghiệp không nằm trong loại hình kể trên, vui lòng gọi Hotline để có tư vấn chi tiết nhất.