Hotline: 0904 529 586

Dịch vụ quyết toán thuế

Khi cơ quan thuế đến làm việc với doanh nghiệp, mọi tồn đọng của kế toán doanh nghiệp như sai hoá đơn, hoá đơn không đúng, kê khai khống…đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về việc chịu phạt thuế thậm chí gấp tới 3 lần số thuế đáng nhẽ doanh nghiệp được khấu trừ.


Dịch vụ quyết toán thuế của Kế toán phong phú  sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết mối lo âu này trong thời gian ngắn với chi phí thấp nhất.
– Kiểm tra toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp sau đó sẽ thông nhập thông tin về hóa đơn, chứng từ sổ sách của doanh nghiệp.
– Sau đó sẽ tư vấn, điều chỉnh và cân đối số liệu chứng từ doanh thu lãi lỗ cho doanh nghiệp cùng với đó loại bỏ và điều chỉnh những chứng từ không phù hợp.
– Lập một số bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí chờ kết chuyển, chi phí trả trước
– Hoàn thành các bảng khấu hao tài sản cố định
– Tổng hợp, kết chuyển thông tin sau đó lập sổ sách kế toán, làm báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và thuyết minh báo cáo tài chính
– Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán mới nhất
– Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế
– In sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định
– Trao đổi với doanh nghiệp về nội dung và nghiệp vụ liên quan tới kết quả thực hiện

Bảng giá dịch vụ quyết toán thuế

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT SỐ HÓA ĐƠN TỐI ĐA/NĂM 60 120 180 240 320 380 >380
1. Thương mại và dịch vụ 2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500

Theo thỏa

thuận

2. Sản xuất và gia công 2.900 3.900 4.900 5.900 6.900 7.900
3. Thi công và xây lắp 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500

8.500

  • Bảng giá trên bao gồm tư vấn trọn gói cho doanh nghiệp: Về thuế, luật kế toán, luật doanh nghiệp, luật lao động theo quy định.
  • Doanh nghiệp không phải trả chịu thêm khoản phí nào ngoài bảng phí trên của Kế toán phong phú. Chúng tôi không thu thêm phụ phí.