Hotline: 0904 529 586

Lý do và Đối tượng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quyết toán thuế

Đối tượng:

    - Các doanh nghiệp mới thành lập.
    - Các doanh nghiệp đã và đang hoạt động.

Khó khăn hiện tại của doanh nghiệp:

    - Có thể tuyển kế toán vào nhưng không hiệu quả. Lý do:
    - Chính sách thuế thay đổi thường xuyên, dẫn đến cá nhân mà đơn vị thuê làm kế toán không cập nhật kịp thời thông tin thay đổi Chính sách thuế.
    - Chi phí thuê nhân viên kế toán cao: từ 3 triệu đồng trở lên (đối với các nhân viên kế toán trình độ cao, chi phí tiền lương có thể tăng lên cao hơn nữa).
    - Nhân sự thường xuyên thay đổi, làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của DN.

Lợi ích mang lại cho doanh nghiệp:

    - Chủ doanh nghiệp có thể cập nhật những thay đổi từ cơ quan nhà nước (thông báo doanh nghiệp khi có thay đổi)
    - Giảm chi phí (từ 3 triệu đồng lương + chi phí liên quan (chỗ ngồi, BHYT, BHXH…) còn lại 1 triệu đồng).
    - Thực hiện các báo cáo gửi cơ quan nhà nước luôn chính xác, kịp thời.
    - Có nhiều kinh nghiệm, có thể đại diện cho doanh nghiệp để làm việc với các cơ quan nhà nước.
    - Có trách nhiệm giải trình trực tiếp khi quyết toán thuế thực tế
    - Chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại theo quy định nếu làm sai