Hotline: 0904 529 586

Mức phạt nếu quá thời hạn nộp quyết toán thuế

Dưới đây chúng tôi hướng dẫn 2 nội dung:

Nộp chậm báo cáo và hồ sơ quyết toán thuế, mức phạt là bao nhiêu?

Xử phạt Vi phạm Hành Chính đối với hành vi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN quá thời hạn quy định:

+ Từ 1 ngày đến 5 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo

+ Từ 1 ngày đên 10 ngày: Phạt tiền từ  400.000 đồng đến 1 triệu đồng

+ Từ 10 ngày đến 20 ngày: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng

+ Từ 20 ngày đến 30 ngày : Phạt tiền từ 1,2 triệu đồng đến 3 triệu đồng

+ Từ 30 ngày đến 40 ngày: Phạt tiền từ 1,6 triệu đồng đến 4 triệu đồng

+ Từ trên 40 ngày đến 90 ngày hoặc quá 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền từ  2 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

    Làm gì để không bị phạt?

Nếu bạn có bước chuẩn bị trước và không phát sinh các sự cố bất thường, có lẽ bạn sẽ sớm hoàn thành báo cáo quyết toán thuế năm 2015 trước ngày 30/03/2016. Tuy nhiên, vì lý do nào đó hoặc phát hiện các sai sót dẫn đến điều chỉnh nhiều nội dung, số liệu và có nguy cơ không kịp tiến độ nộp báo cáo thuế. Trong trường hợp đó, bạn cần nhớ đến quyền của doanh nghiệp là “Tự khai – Tự nộp – Tự chịu trách nhiệm” và vận dụng điều khoản này như sau:


Nếu không kịp hoàn thiện báo cáo quyết toán thuế đúng tiến độ thì cũng đừng quá lo lắng, gần tới hạn, bạn cứ nộp tạm 1 bộ báo cáo, kể cả nộp báo cáo trắng. Như vậy về mặt luật quản lý thuế, bạn đã nộp báo cáo đúng hạn. Sau đó bạn bình tĩnh hoàn thành hồ sơ và báo cáo quyết toán, có thể một vài tháng sau đó rồi tiến hành nộp bổ sung (lúc này mới nộp báo cáo chính thức). Như vậy vừa đảm bảo yêu cầu tiến độ nộp báo cáo thuế, vừa an toàn và không gấp gáp cho chính kế toán viên.